DraftSight-kirja
Jaa tästä

  Mitoituksen skaalaus

  DraftSightissa, ja muissa 2D-CAD-ohjelmissa, kuten AutoCADissä, on välillä vaikea löytää sitä asetusta, jolla säädetään mitoituksen, viiteviivojen ja tekstien koko piirustukseen nähden sopivaksi. Lisäksi mittojen ja tekstien kokoa voi säätää niin monella eri tavalla.

  Mittojen ja viiteviivojen suhteen alkuun pääsee näppärimmin mittatyylien avulla (Dimension Style).

  Mitat kannattaa yleensä sijoittaa omalle kuvatasolleen, jotta ne erottuisivat muista piirustuksen elementeistä. Aktivoi tai tarvittaessa luo sopiva kuvataso ennen mitoittamista.

  Mitoituksen skaalauksen eri vaihtoehdot

  Aivan kuten monen muunkin toiminnon tai asetuksen kohdalla, myös mitat voi säätää DraftSightissa halutun kokoiseksi usealla eri tavalla.

  Mikä on sitten oikea tapa, riippuu siitä, oletko itse luomassa uutta piirustusta puhtaalta pöydältä, vai muokkaatko vanhaa piirustusta.

  Perinteinen tapa – Dimension Scale

  Mitat säädetään halutun kokoiseksi antamalla skaalauskerroin (Dimension Scale) mitoitustyylin kautta. Tämä on perinteinen tapa esimerkiksi AutoCAD‐ohjelmassa, ja edelleen yleisin tapa säätää mittojen kokoa. Tätä tekniikkaa kannattanee käyttää vanhoissa kuvissa.

  Uusi tekniikka – Annotation Scale

  Uudempi tekniikka on määrittää piirustukselle mittakaava, jonka mukaan kaikki merkinnät skaalataan. Jos piirrät itse uusia piirustuksia ja aloitat puhtaalta pöydältä, tähän tekniikkaan kannattaa perehtyä.

  Edellä mainittujen lisäksi mittojen asetuksia voi säätää näppäimistön kautta syötettävien käskyjen kautta, tai Properties‐toiminnon avulla (ei suositeltavaa).

  Kun muokkaat vanhaa piirustusta, asetukset tulevat sinulle kuvan alkuperäisen tekijän tai edellisen käyttäjän jäljiltä.

  Tässä ohjevideo mitoituksen koon säätämisestä mitoitustyylin eli Dimension Scale -toiminnon kautta.