DraftSight-kirja
Jaa tästä

  Viivatyyppien skaalaus

  Viivatyypin skaalauskerroin määrittää erilaisten katko- yms. viivojen tiheyden. Viivatyypin skaalauksen voi määrittää objektikohtaisesti ominaisuusikkunassa tai yleisenä kertoimena, joka vaikuttaa kaikkiin piirustuksen katko- yms. viivoihin. Viivatyyppien skaalausta voi ohjata myös piirustuksen mittakaavan mukaan. Tässä artikkelissa kerrotaan yleisen skaalauskertoimen  ja objektikohtaisen kertoimen avulla tehtävästä säädöstä.

  Yleinen skaalauskerroin

  Voit asettaa viivatyyppien yleisen skaalauksen näppäilemällä Linescale-käskyllä, tai AutoCAD-ohjelmasta tutulla lyhenteellä Lts.

  Näppäile käskyriville joko Linescale tai lts ja paina Enter. 

  Skaalauskerroin asetetaan yleensä vastaamaan tulostuksen mittakaavaa. Esimerkiksi jos tarkoituksena on tulostaa piirustus pääasiassa mittakaavassa 1:20, viivatyyppien skaalauksen arvoksi annetaan 20. Toki arvoa voi muuttaa tilanteen mukaan, mutta tuo mittakaavan mukaan tehtävä säätö on hyvä lähtökohta.

  Objektikohtainen skaalauskerroin

  Objektikohtainen skaalauskerroin asetetaan  Properties-ikkunan LineScale -ruudussa siten, että ensin valitaan objekti (tai objektit) ja sitten annetaan oletusarvon 1 tilalle uusia arvo.

  Huom

  Viivatyyppien skaalauskerroin kannattaa määrittää yleisen kertoimen avulla. Objektikohtaisten kertoimien hallinta on työläämpää. Erikoistapauksissa voi määrittää joillekin viivoille oman kertoimen yleisen kertoimen asetusta täydentämään. Lopullinen kerroin on aina yleinen kerroin kerrottuna objektikohtaisella kertoimella.

  Tässä ohjevideossa lisäinfoa sekä yleisen skaalauskertoimen että objektikohtaisen kertoimen asettamisesta.